Sử dụng text editor vi trong linux

Thực chất vi khó làm quen hơn nano, tuy nhiên nếu quen với vi, bạn sẽ thấy hữu dụng hơn nano Dưới đây là những chức năng vi có 1. Mở file Cũng giống như…

5 Likes Comment

Tăng năng suất với tmux trên Ubuntu và CentOS

Tmux là một bộ đa thiết bị đầu cuối. Nó cho phép bạn chạy và quản lý nhiều lệnh nhắc nhở đồng thời từ một phiên tmux. Nó là tương đương với một quản lý cửa sổ đồ họa, cho lệnh nhắc nhở. Tmux sử dụng một mô hình client / server mà cho phép nó tồn kết nối. Điều này có nghĩa rằng bạn có thể bắt…

1 Like Comment

Lỗi không download được file .tar.gz trên DirectAdmin

Bước 1: mở file định dạng các loại file được phép tải về tại đây, file này tên là mime.types vi /etc/mime.types Tìm dòng khóa #application/x-gzip mở khóa ra và sửa giống như sau: # application/x-font-vfont application/x-freearc arc application/x-futuresplash spl…

5 Likes Comment

Cài đặt Htop trên CentOS/Ubuntu

Htop là một công cụ theo dõi tổng quan về hệ thống theo thời gian thực (mặc định 3s refresh 1 lần) về CPU, RAM, processs ….htop là 1 phiên bản cải tiến của top,…

1 Like Comment

Khi đã ở trong tmux

Mặc định của tmux, prefix của các lệnh sẽ là tổ hợp Ctrl+b, cũng giống như gõ Esc để chuyển về chế độ dòng lệnh như Vim vậy. Các lệnh làm việc với cửa sổ Ctrl+b c #…

4 Likes Comment

Phím tắt thường dùng trong Linux

Phím tắt 1. Trong terminal * <Ctrl> + L: xoá toàn bộ màn hình, giống lệnh clear * <Ctrl> + D: exit session, giống lệnh exit * <Ctrl> + R: tìm một lệnh đã chạy…

4 Likes Comment

Lệnh trong Vim

VIM là một editor nổi tiếng và được rất nhiều người ghét =)) Nói vậy không có nghĩa là không ai thích VIM, rất nhiều người thích sử dụng VIM và hầu như chẳng bao…

2 Likes Comment

Các lệnh cơ bản trong linux

pwd => xuất đường dẫn của thư mục làm việc ls => liệt kê ra các tập tin mkdir => tạo thư mục rmdir => xóa thư mục rm => xóa file ls -a =>…

6 Likes Comment

29 Câu lệnh linux

Các bản phân phối Linux đều có hỗ trợ giao diện người dùng để tương tác với máy tính. Tuy nhiên trong một số trường hợp sử dụng giao diện command line để điều khiển…

3 Likes Comment

Sử dụng nano editor trong Linux

Khi đăng nhập vào linux server qua ssh bạn sẽ phải cần đến một text editor để sửa chữa các file cấu hình, file html, các file script …. Có rất nhiều text editor như…

1 Like Comment