Cài đặt Let’s Encrypt vào Directadmin

Bước 1: Bật tính năng Let’s Encrypt trên hệ thống Directadmin

Các bạn kết nối SSH và chạy lệnh sau là xong:

echo "letsencrypt=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Bước 2: Restart Directadmin

Các bạn chạy tiếp lệnh sau:

echo "action=directadmin&value=restart" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue; /usr/local/directadmin/dataskq d2000

Bước 3: Cài đặt Let’s Encrypt vào Direct Admin

Cũng vào SSH và chạy các lệnh dưới đây:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build rewrite_confs  
./build update
./build letsencrypt

Cứ đợi nó chạy xong là được. Để kiểm tra Let’s Encypt đã cài được chưa, các bạn login với quyền User, vào phần cài SSL là thấy ngay

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *