Cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng DirectAdmin

28 Likes Comment

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng control DirectAdmin.

Bước 1: Kiểm tra và update version DirectAdmin lên bản 1.5 hoặc cao hơn

Kiểm tra version của control DirectAdmin

/usr/local/directadmin/directadmin v

Bước 2: Bật tính năng Let’s Encrypt trên DirectAdmin

echo "letsencrypt=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Bước 3: Bật SNI trên DirectAdmin

echo "enable_ssl_sni=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Bước 4: Khời động lại dịch vụ DirectAdmin

/etc/init.d/directadmin restart

Bước 5: Update license Let’s Encrypt

wget -O /usr/local/directadmin/scripts/letsencrypt.sh https://files.directadmin.com/services/all/letsencrypt.sh

Bước 6: Update web-server configs trên DirectAdmin

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build letsencrypt
./build rewrite_confs

Bước 7: Kiểm tra và cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên DirectAdmin

 

You might like

About the Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.