Hướng dẫn cài đầu ghi Dahua xem qua mạng, điện thoại nhanh nhất

1. Yêu cầu đối với đầu ghi Đầu ghi đã được khởi động, kết nối với camera Đầu ghi kết nối mạng, nối với modem mạng qua cổng mạng Đầu ghi kết nối với thiết…

51 Likes Comment