NGUYÊN NHÂN MÁY IN CANON 2900 BÁO LỖI KHÔNG NHẬN HỘP MỰC

Dù đã bỏ hộp mực vào máy và kiểm tra cẩn thận nhưng máy in Canon 2900 báo lỗi không nhận hộp mực? Bạn đã thử tìm hiểu thông tin nhiều nơi mà vẫn không…

56 Likes Comment

Các lỗi cơ bản của hộp mực máy in (loại có từ)

1. Các Chấm Trên Giấy In – 4 chấm thẳng hàng từ trên xuống, khi in tờ giấy trắng cũng bị : drum – 4 chấm thẳng hàng từ trên xuống, khi in tờ giấy trắng…

55 Likes Comment