Hướng dẫn cài đặt ‘Ioncube’ trên DirectAdmin

19 Likes Comment

Mình sẽ hướng dẫn nhanh các bạn cách cài đặt ‘Ioncube’ trên hệ thông DirectAdmin nhé.

‘Ioncube’ là thư viện php giúp mã hóa file php và đọc file mã hóa php, khá phổ biến nên bản thân các nhà phát triển hệ thống DirectAdmin đã có option hỗ trợ build giùm bạn module này cho php

Các bạn sẽ làm theo các bước sau

Cài đặt Ioncube trên DirectAdmin
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set ioncube yes
./build ioncube
Khởi động lại Apache
/etc/init.d/httpd restart
Kiểm tra lại php
php -v

You might like

About the Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.