Hướng Dẫn Cài Đặt Nhiều Phiên Bản PHP Trên DirectAdmin

232 Likes Comment

Tổng quan

Hiện tại DirectAdmin có hỗ trợ 4 phiên bản PHP (DirectAdmin 1.56+) hoặc 2 phiên bản PHP trên mỗi máy chủ và cho phép tùy chỉnh giữa các phiên bản rất dễ dàng

Tuy nhiên do chỉ hỗ trợ 2 hoặc 4 phiên bản nên tùy theo nhu cầu sử dụng mà có thể sẽ chọn các phiên bản khác nhau để cài đặt trên VPS/Server của mình. Đến hiện nay các phiên bản mà DirectAdmin còn hỗ trợ bao gồm PHP 5.3 cho đến PHP 7.4 (mới nhất thời điểm viết bài này).

Tiến hành cài đặt

+ Truy cập vào VPS/Server thông qua giao thức SSH với user root.

+ Tiến hành gõ các lệnh như bên dưới (nên chạy các lệnh này dưới Lệnh screen, vì quá trình build có thể mất khá lâu lên đến hàng giờ đồng hồ tùy thuộc vào cấu hình máy chủ)

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set php1_release 7.4
./build set php2_release 7.3
./build set php3_release 7.2
./build set php4_release 5.6
./build set php1_mode php-fpm
./build set php2_mode php-fpm
./build set php3_mode php-fpm
./build set php4_mode php-fpm
./build php n
./build rewrite_confs

Giải thích ý nghĩa từng lệnh:

./build update: update các package trước khi cài đặt lên mới nhất.

./build set php1_release – ./build set php4_release: tùy chỉnh các phiên bản PHP.

./build set php1_mode – ./build set php4_mode: set các mode cho PHP Handler.

./build php n: tiến hành rebuild PHP, đây là tiến trình mất nhiều thời gian nhất, có thể sẽ mất từ 15-30p cho mỗi phiên bản PHP.

./build rewrite_confs: rebuild lại toàn bộ config trên máy chủ.

Ngoài ra trong trường hợp nếu không có nhu cầu sử dụng nhiều phiên bản PHP, thì các bạn có thể bỏ bớt các phiên bản không cần thiết bằng lệnh:

./build set php2_release no
./build set php3_release no
./build set php4_release no

Chúc các bạn thành công

You might like

About the Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.