Hướng dẫn đo đạc nguồn ram trên main pc

176 Likes Comment

Đối với main pc việc đo điện áp trên nguồn ram khá quan trọng, bởi nguồn ram là nguồn xuất hiện đầu tiên, sau đó đến các nguồn khác mới xuất hiện. Main pc socket 775 như gigabyte g31 nguồn ram được cấp một điện áp 1,8v. Để kiểm tra nguồn ram có tốt không có 4 vị trí cần phải đo.

chân số 1: nguồn 0,9v ( một nửa của nguồn Ram)

Chân số 119, 120 : 3,3v data và  clock

Chân 238: 3,3v Chân này dùng để cấp nguồn cho IC nhớ của khe ram, nếu chân này lỗi có thể câu áp được.

2. Các vị trí cần đo trên khe ram main pc chạy ram ddr3

chân số 1: 0,75v

chân 1,5v như hình vẽ bên dưới, khi chưa kích nguồn chỉ được 1,2v, do đó khi sửa chữa lưu ý sự thay đổi này, không cố tình câu kéo cho vị trí đó được điện áp 1,5v.

chân 118: 3,3v điện áp truyền tải xung clock

chân 238: 3,3v chân data

chân 236: 3,3v (VCC): nguồn vcc cấp cho IC nhớ trên thanh ram

You might like

About the Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.