Khi đã ở trong tmux

29 Likes Comment

Mặc định của tmux, prefix của các lệnh sẽ là tổ hợp Ctrl+b, cũng giống như gõ Esc để chuyển về chế độ dòng lệnh như Vim vậy.

Các lệnh làm việc với cửa sổ
Ctrl+b c # Tạo một cửa sổ mới
Ctrl+b w # Xem danh sách cửa sổ hiện tại
Ctrl+b n/p # Chuyển đến cửa sổ tiếp theo hoặc trước đó
Ctrl+b f # Tìm kiếm cửa sổ
Ctrl+b , # Đặt/Đổi tên cho cửa sổ
Ctrl+b & # Đóng cửa sổ
Cách lệnh làm việc với các panel trong 1 cửa sổ
Ctrl+b % # chia đôi màn hình theo chiều dọc
Ctrl+b " # chia đôi màn hình theo chiều ngang
Ctrl+b o/<phím mũi tên> # Di chuyển giữa các panel
Ctrl+b q # Hiện số thứ tự trên
Ctrl+b x # Xoá panel

You might like

About the Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.