Khi đã ở trong tmux

5 Likes Comment

Mặc định của tmux, prefix của các lệnh sẽ là tổ hợp Ctrl+b, cũng giống như gõ Esc để chuyển về chế độ dòng lệnh như Vim vậy.

Các lệnh làm việc với cửa sổ
Ctrl+b c  # Tạo một cửa sổ mới
Ctrl+b w  # Xem danh sách cửa sổ hiện tại
Ctrl+b n/p  # Chuyển đến cửa sổ tiếp theo hoặc trước đó
Ctrl+b f  # Tìm kiếm cửa sổ
Ctrl+b ,  # Đặt/Đổi tên cho cửa sổ
Ctrl+b &  # Đóng cửa sổ
Cách lệnh làm việc với các panel trong 1 cửa sổ
Ctrl+b %  # chia đôi màn hình theo chiều dọc
Ctrl+b "  # chia đôi màn hình theo chiều ngang
Ctrl+b o/<phím mũi tên>  # Di chuyển giữa các panel
Ctrl+b q  # Hiện số thứ tự trên
Ctrl+b x  # Xoá panel

You might like

About the Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *