Lỗi không download được file .tar.gz trên DirectAdmin

27 Likes Comment

Bước 1: mở file định dạng các loại file được phép tải về tại đây, file này tên là mime.types

vi /etc/mime.types

Tìm dòng khóa #application/x-gzip mở khóa ra và sửa giống như sau:

# application/x-font-vfont
application/x-freearc arc
application/x-futuresplash spl
application/x-gca-compressed gca
application/x-glulx ulx
application/x-gnumeric gnumeric
application/x-gramps-xml gramps
application/x-gtar gtar
application/x-gzip gz
application/x-hdf hdf
application/x-install-instructions install
application/x-iso9660-image iso

Lưu lại và khởi động lại directadmin

/etc/init.d/directadmin restart

You might like

About the Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.