Cài đặt Htop 2.0 – Giám sát quy trình Linux cho RHEL, CentOS & Fedora

On RHEL/CentOS – 32-bit OS ————– For RHEL/CentOS 6 ————– # wget https://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm # rpm -ihv epel-release-6-8.noarch.rpm ————– For RHEL/CentOS 5 ————– # wget https://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm # rpm -ihv epel-release-5-4.noarch.rpm On RHEL/CentOS – 64-bit OS ————– For RHEL/CentOS 7 ————– # wget dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/e/epel-release-7-11.noarch.rpm # rpm -ihv epel-release-7-11.noarch.rpm ————– For RHEL/CentOS 6

Xem chi tiết

Giới thiệu cơ bản về Tmux

Tôi bắt đầu dùng Tmux thế nào? Ngày chập chững bắt đầu biết cách ssh vào server, chạy các tác vụ trực tiếp trên staging và production, tôi có gặp một vấn đề như sau. Khi đang chạy một tác vụ chuyển dữ liệu với thời gian thực thi lên

Xem chi tiết

Hướng dẫn đổi port mặc định của DirectAdmin và SSH

Thực hiện Thay đổi port truy cập DirectAdmin Step 1: SSH vào server với quyền root Step 2: Thực hiện chỉnh sửa thiết lập và thay đổi port truy cập DirectAdmin vim /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf Tìm đến dòng port=2222 và thực hiện thay đổi Step 3: Chỉnh sửa và thay đổi port 2222 bằng port mà ta

Xem chi tiết

Cài đặt Config Server Firewall trên Directadmin

Hôm nay, mình sẽ có một bài viết đơn giản nhưng cũng rất hữu ích gửi tới cho các bạn. Chắc hẳn, trong chúng ta đa phần đều biết phần mềm Config Server Firewall(CFS) rồi. Mình cũng xin được giới thiệu qua một chút. CFS là một phần mềm tường

Xem chi tiết

Cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng DirectAdmin

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng control DirectAdmin. Bước 1: Kiểm tra và update version DirectAdmin lên bản 1.5 hoặc cao hơn Kiểm tra version của control DirectAdmin /usr/local/directadmin/directadmin v Bước 2: Bật tính năng Let’s Encrypt trên DirectAdmin echo “letsencrypt=1”

Xem chi tiết
1 2 3 4