Tăng năng suất với tmux trên Ubuntu và CentOS

18 Likes Comment

Tmux  một bộ đa thiết bị đầu cuối cho phép bạn chạy  quản lý nhiều lệnh nhắc nhở đồng thời từ một phiên tmux  tương đương với một quản lý cửa sổ đồ họacho lệnh nhắc nhở.

Tmux sử dụng một mô hình client / server  cho phép  tồn kết nốiĐiều này có nghĩa rằng bạn có thể bắt đầu một phiên làm việc từ một máy tính (máy tính nói công việc của bạn),  một số chương trình đang chạy trên nó, để lại công việc và kết nối trở lại cùng một phiên từ một máy tính khác nhau(nói máy tính ở nhà của bạn). Khi kết nối lại với phiên của bạnbạn sẽ tiếp tục nơi bạn còn lại  cácchương trình tương tự sẽ được chạy.
lắp đặt

Trên Debian / Ubuntu sử dụng các hệ thống:

sudo apt-get update && sudo apt-get -y install tmux

Trên Redhat/CentOS:

sudo yum install update && sudo yum -y install tmux

Lưu ý-y” trong cả hai trường hợp trên auto câu trả lời yes” trong cài đặtLệnh trên đã được thử nghiệm trên Ubuntu 12 & 14  CentOS 6 & 7.
Thuật ngữ

Pane  Một cửa sổ đơn giản chỉ là một nhắc nhở thiết bị đầu cuối.
Window – Một cửa sổ chứa nhiều tấm (thiết bị đầu cuối) trên một màn hình.
Session – Một phiên  nhiều cửa sổ. Sessions  tương tự như các ứng dụng tạo ra ảo / nhiều không gian làm việc desktop như GNOME trên Linux  VirtualWin trên Windows.
Cách sử dụng
Bắt đầu phiên tmux mới

tmux new -s start

Bạn sẽ thấy một thanh ở dưới cùng của màn hình với tên phiên “start” trong dấu ngoặc đơn. Chuyện gì vừa xảy ra, là tmux bắt đầu một phiên làm việc mới có tên là “bắt đầu” có chứa một cửa sổ mặc định giữ một cửa sổ (terminal). Sau khi tạo ra một cửa sổ, tmux tự động đăng nhập với tài khoản người dùng của bạn.
Vận động trong tmux

Một khi bên trong một phiên tmux, bạn sử dụng một tiền tố then chốt để kích hoạt lệnh để bảo tmux phải làm gì. Các phím tiền tố mặc định là Ctrl + b. Ví dụ, nếu bạn muốn nói với tmux để tạo ra một cửa sổ mới bằng cách chia màn hình thành hai phần theo chiều dọc, trước tiên bạn nhấn CTRL + b, sau đó%.
Tạo Nhiều Panes

Nếu bạn đã chèn vào CTRL + b, sau đó% ở trên, sau đó bạn sẽ thấy rằng bạn đã có hai tấm trên màn hình của bạn.

Chia cửa sổ hiện tại thành hai phần ngang bằng cách nhập CTRL + b, sau đó “.

Để xoay / vòng qua tất cả ba panel sử dụng tổ hợp phím CTRL + b, sau đó o.
Tạo nhiều cửa sổ

Cho phép tạo ra một cửa sổ mới bên trong cùng một phiên “bắt đầu” mà chúng ta đã có trong. Nhấn CTRL + b, c sau đó. Bạn sẽ thấy một thiết bị đầu cuối mới trống.

Tách thiết bị đầu cuối này thành hai tấm nằm ngang – CTRL + b, sau đó “.

Tạo một cửa sổ thứ ba CTRL + b, c sau đó. Bạn sẽ thấy một thiết bị đầu cuối trống mới một lần nữa. Chạy lệnh tmux danh sách các cửa sổ, sau đó nhấn ENTER để xác nhận rằng bạn có 3 cửa sổ mở ra.

Sử dụng tổ hợp phím CTRL + b, sau đó n chu kỳ giữa ba cửa sổ được tạo ra.
Đính kèm và Tháo đến / từ một phiên

Sử dụng tổ hợp phím CTRL + b, d sau đó tách từ phiên hiện tại của bạn (điều này nên là “bắt đầu” phiên tạo ra trước đó).

Kết nối lại trở lại để bắt đầu sử dụng phiên tmux đính kèm start-t. Sử dụng tổ hợp phím CTRL + b, sau đó n chu kỳ giữa ba cửa sổ trong phiên giao dịch bắt đầu.

Khi ở một vị trí khác (hoặc trên một máy khác nhau), SSH vào máy chủ của bạn. Sau khi đăng nhập, phát tmux đính kèm -t bắt đầu lệnh. Bạn sẽ thấy rằng nó kết nối bạn với những phiên đầu với tất cả các cửa sổ đang chạy ba nguyên vẹn.
Phần kết luận

Như đã nêu, tmux là tương đương với một cửa sổ quản lý đồ họa, nhưng đối với lệnh nhắc nhở. Nó chắc chắn sẽ làm tăng năng suất của bạn một cách đáng kể, và được so sánh với các tab cho các trình duyệt.

Bạn có thể lấy những thứ xa hơn bằng cách sử dụng các công cụ cấu hình cho tmux như teamocil và tmuxifier để xác định quy trình công việc tốt hơn.
Một số lệnh hữu ích
Tổ hợp phím thông thường

CTRL + bc sau đó  Tạo cửa sổ mới.
CTRL + bsau đó Đổi tên cửa sổ.
CTRL + bsau đó n – Di chuyển đến cửa sổ tiếp theo.
CTRL + bsau đó p  Di chuyển cửa sổ trước đó.
CTRL + b, sau đó &  Giết cửa sổ hiện hành.
CTRL + bsau đó ngăn Split hiện thành hai (theo chiều dọc).
CTRL + bsau đó “– cửa sổ hiện tại chia thành hai (theo chiều ngang).
CTRL + bsau đó o – Chuyển sang cửa sổ tiếp theo.
CTRL + bsau đó q  số Hiển thị cửa sổ (sau đó  một # để chuyển sang nó).
CTRL + bsau đó d  Tháo từ phiên hiện tại.
CTRL + bsau đó– Liệt kê tất cả các tổ hợp phím.
Lệnh phiên thường

tmux list-phiên  Danh sách các phiên tmux hiện.
tmux mới -s phiên Tên  Tạo một phiên tmux tên phiên tên mới.
tmux đính kèm -t phiên tên – Kết nối đến hiện tại phiên tmux tên session-name.
tmux chuyển -t phiên tên  Chuyển sang một hiện phiên tmux tên session-name.

You might like

About the Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.