Tắt Update Windows 10 Vĩnh Viễn

146 Likes Comment

Đầu tiên vào thanh tìm kiếm Start gõ services xong rồi Enter

Tiếp đến cửa sổ hiện ra như này chúng ta chọn dòng Windows Update rồi nhấp đúp vào

Cửa sổ tiếp theo mở ra

Chúng ta lại tiếp tục vào Start gõ gpedit.msc rồi Enter 

Cửa sổ mở ra chọn vào dòng

Rồi nhấp đúp chuột trái vào

Như vậy là chúng ta đã tắt update cho windows 10 xong

Chúc mọi người làm thành công!

You might like

About the Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.