Hướng dẫn cài đặt 4 phiên bản PHP trên VPS sử dụng Directadmin

64 Likes Comment

Như vậy là kể từ phiên bản 1.56.0 thì  đã hỗ trợ cùng lúc , bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt  trên VPS sử dụng Directadmin.

Lưu ý: Để cài đặt và sử dụng 4 phiên bản PHP yêu cầu DirectAdmin 1.56.0 hoặc mới hơn.

Bước 1: Cập nhật CustomBuild
Để có thể cài đặt được 4 phiên bản PHP thì việc đầu tiên bạn cần làm là cập nhật CustomBuild.

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update

Bước 2: Thiết lập các phiên bản PHP
Tiếp theo, chạy các lệnh sau đây để thiết lập các phiên bản:

./build set php1_mode php-fpm
./build set php2_mode php-fpm
./build set php3_mode php-fpm
./build set php4_mode php-fpm
./build set php1_release 5.6
./build set php2_release 7.0
./build set php3_release 7.2
./build set php4_release 7.3

 

Lưu ý: Sử dụng câu lệnh trên, cả 4 phiên bản PHP sẽ được chạy trong chế độ php-fpm. Điều này là cần thiết nếu bạn đang sử dụng một proxy Nginx và Apache. Nếu bạn không sử dụng proxy ngược lại, bạn có thể thay đổi chế độ PHP nếu cần.

Bạn có thể thay đổi các phiên bản PHP tương ứng theo nhu cầu của các bạn bao gồm: 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3

Bước 3: Biên dịch lại PHP
Biên dịch lại PHP và viết lại cấu hình:

./build php n
./build rewrite_confs

Điều này có thể mất một thời gian dài, xin vui lòng không làm gián đoạn quá trình.

Bước 4: Thiết lập các phiên bản PHP
Bây giờ bạn có thể chọn một phiên bản PHP cho website của bạn. Tất cả các trang web hiện đang chạy trên máy chủ DirectAdmin của bạn sẽ sử dụng giá trị đặt cho php1_release.

Bài viết này của bác Lê Tí

You might like

About the Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.